بررسی عقد ودیعه در حقوق افغانستان
63 بازدید
محل نشر: مجله عدالت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: امروزه کاربرد عقد ودیعه بیش از گذشته به چشم می‌خورد؛ زیرا مردم به دلایل مختلف سعی می‌کنند اموال و اسناد گران‌بهای خویش را به منظور حفاظت بیش‌تر در محل امنی همانند صندوق امانات بانک‌ها و یا نزد اشخاص مطمئنی به امانت بسپارند، تا از گزند حوادث مصون بوده و آسیب به آن نرسد. از این رو، قانون مدنی به منظور نظام‌مند ساختن روابط حقوقی ناشی از عقد ودیعه و تنظیم روابط مالک و امین، عقد ودیعه را مورد توجه خاصی قرارداده و ویژگی‌ها، شرایط و آثار را به تفصیل بیان کرده است. نوشتار حاضر نیز که به روش توصیفی _ تحلیلی و با روی‌کرد تحقیق کتابخانه‌ای تدوین شده‌است؛ بر آن است که پس از تعریف و تبیین دقیق عقد ودیعه ویژگیها، شرایط انعقاد، آثار حقوقی ناشی از آن و هم‌چنین کیفیت انحلال آن در حقوق افغانستان را به دقت مورد بررسی قرارداده و در پایان دست‌آورد تحقیق را ارائه نماید.