مسئولیت قراردادی ناشی از نقض قرارداد(در حقوق افغانستان)
51 بازدید
ناشر: دانشگاه کاتب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اثر مزبور بر آن است تا مسئولیت مدنی قراردادی در حوزه حقوق افغانستان را مورد بررسی مسلکی قرارداده و مبانی و عوامل مؤثر در تحقق آن را، به دقت به کاوش گیرد. در این راستا، نخست مفاهیم و اقسام مسئولیت و هم‌چنین تفاوت‌های آن‌ها را بررسی نموده و سپس با تحقیق پیرامون مبانی مسئولیت مدنی در فقه و حقوق به این نتیجه رسیده‌است که در حقوق افغانستان مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تعدد مبانی مسئولیت است؛ به گونه‌ای که مبنای مسئولیت مدنی قهری، نظریه استناد عرفی عمل‌ زیان‌بار به عامل‌زیان بوده و مبنای مسئولیت قراردادی«شرط ضمن عقد» می‌باشد. هم‌چنین، به منظور کاوش پیرامون عوامل مؤثر در تحقق مسئولیت مدنی قراردادی، نخست به بررسی ارکان مسئولیت قراردادی هم‌چون وجود قرارداد معتبر بین طرفین، نقض تعهد قراردادی و ورود خسارت به متعهدله پرداخته و سپس شرایط مسئولیت قراردادی هم‌چون قابل مطالبه بودن ضرر، وجود تقصیر قراردادی، انقضای مهلت اجرای تعهد و هم‌چنین مطالبه اجرای تعهد توسط متعهدله را مورد بررسی محققانه قرارداده و به خوبی تبیین نموده ‌است که برای تحقق مسئولیت قراردادی صرف نقض قرارداد و ورود خسارت کافی نبوده و مسئولیت زمانی محقق می‌شود که ضرر مزبور، هنگام انعقاد عقد قابل پیش‌بینی بوده و اثر مستقیم نقض تعهد باشد و علاوه بر آن، متعهد، اجرای تعهد را مطالبه نیز کرده باشد. تنها پس از احراز موارد مذکور، است که مسئولیت ناشی از نقض قرارداد محقق شده و متخلف قراردادی ملزم است کلیه خسارات ناشی از نقض قرارداد با شمول خسارت عدم‌‌النفع و خسارت معنوی را، جبران نموده و متعهدله را در وضعیتی قراردهد که اگر قرارداد اجرا می‌شد در آن وضعیت قرار می‌گرفت.